Υπηρεσίες

Έχοντας στην διάθεσή του αίθουσες τηλεκπαίδευσης αλλά και κινητές μονάδες λήψης εκπαιδευτικού υλικού, το Κέντρο φιλοδοξεί να προσφέρει υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως) αλλά και υπηρεσίες για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κλπ. Μερικές από τις επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει είναι:

  • Καταγραφή, επεξεργασία και παραγωγή εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού (MOOC/Flipped Classroom productions).
  • Υποστήριξη δημιουργίας εξειδικευμένου ψηφιακού υλικού (Motion Graphics and Animations).
  • Δημιουργία πληροφοριακού και άλλου πολυμεσικού υλικού για την προώθηση της εκπαιδευτικής της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων φορέων εκπαίδευσης και έρευνας στην περιφέρεια και τη χώρα.
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών για την προώθηση της χρήσης πολυμέσων στην εκπαίδευση.
_MG_7262

Παροχές

Επιπλέον παροχές του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Πολυμέσων είναι:

  • Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κλπ. (κινητές μονάδες λήψης εκπαιδευτικού υλικού).
  • Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διάχυσης εκπαιδευτικού και ερευνητικού ψηφιακού υλικού.
  • Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και μετάδοσης συζητήσεων και συνεντεύξεων και εν γένει παραγωγές με θέμα την εκπαίδευση, έρευνα, πολιτισμό (Στούντιο).
  • Εκπαίδευση χρηστών (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ.) στη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Εκπαίδευση χρηστών (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ.) στις παιδαγωγικές αρχές χρήσης των ΤΠΕ στην διδασκαλία και μάθηση.
  • Παροχή υποστήριξης σε φοιτητές και διδάσκοντες στη χρήση των ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (δημιουργία υποστηρικτικού υλικού και οδηγιών, καταγραφή καλών πρακτικών, κλπ.).