Οι δραστηριότητες του Κέντρου αφορούν πρωτίστως στην Ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και στόχο έχουν κυρίως την υποστήριξη των ακαδημαϊκών μονάδων ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και να προωθηθεί η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ίδρυσή του ωστόσο δεν περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών του μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στόχος είναι να προσφέρει υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, με χρέωση, κύρια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και ευρύτερα, αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός περιφερειακού πόλου υποστήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας με νέες τεχνολογίες με σημείο αναφοράς το Πανεπιστήμιο Πατρών.

video_camera