Σύντομα στην πλατφόρμα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών medialearning.upatras.gr θα είναι διαθέσιμο το νέο ανοικτό διαδικτυακό μάθημα που έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς φορείς με αντικείμενο την Επιχειρηματικότητα και ψηφιακά μέσα. Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την προσωπική ανάπτυξη του νέου επιχειρηματία, την ψηφιακή του κατάρτιση καθώς και υποστήριξη της επιχειρηματικής του ανάπτυξης με χρήση νέων μέσων. Το μάθημα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες, ή νέους γενικότερα που ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως επιχειρηματίες και θα διατίθεται σε 4 ευρωπαϊκές γλώσσες.