Η νέα έκδοση 0.9.1 της βιντεοπλατφόρμας Delos είναι έτοιμη προς χρήση για τους συμμετέχοντες του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Πλροφορίες/Οδηγίες για την Εγγραφή στην πλατφόρμα, τη Δημιουργία Περιεχομένου, την Επεξεργασία του βίντεο και τον Συγχρονισμό με τις διαφάνειες θα βρείτε στο site των Ανοικτών Μαθημάτων.